MySQL Üzerinde Bul Değiştir İşlemi

UPDATE  tablo_adi SET kolon_adi= replace(kolon_adi,'aranan_veri','yazilacak_veri');

 


Yorum Yapılmamış