PHP de Sayı Kontrolü Yapma

ctype_digit(); veya is_numeric();

Örnek1 :

<?php
$deger="02124000102";
$sonuc=ctype_digit($deger);
if($sonuc){
echo "Değer Sayısal bir değer.onay verildi.";
}else if(!$sonuc){
echo "Değer Sayısal değildir.Onay Verilmedi";
}
?>

 Örnek2: Tavsiye

<?php
$deger="02124000102";
$sonuc=is_numeric($deger);
if($sonuc){
echo "Değer Sayısal bir değer.onay verildi.";
}else if(!$sonuc){
echo "Değer Sayısal değildir.Onay Verilmedi";
}
?>

 


Yorum Yapılmamış