Jquery Mobile Butonlar

1-Buton yapma

2 şekilde buton yapabiliyoruz.

a-Parametre

data-role="button" parametresini atayarak objeye buton yapabiliriz.

<a href="#" data-role="button">cArleone</a>

b-class

ui-btn classa atayarak objeyi buton yapabiliriz.

<a href="#" class="ui-btn">cArleone</a>

2-İnline

İnline yaptığımız objede,buton metnin uzunluğu kadar olur.

a-parametre

data-inline="true" diye parametre atayarak objeyi inline yapabiliriz.

<button data-inline="true">cArleone</button>

b-class

Objeyi inline yapmak için,objenin classına ui-btn-inline veririz.

<a href="#" class="ui-btn ui-btn-inline">cArleone</a>

3-Mini

Butonu az ufaltmak istiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz.

a-parametre

<button data-mini="true">cArleone</button>

b-class

<a href="#" class="ui-btn ui-mini">cArleone</a>


4-Gölge

a-parametre

Parametre olarak gölge vermek için objeye data-shadow="true" veririz.Gölgeyi kapatmak için true yi false yapabiliriz.

<a href="#" data-role="button" data-shadow="false">cArleone</a>

b-class

Butona gölge vermek için objenin classına ui-shadow veririz.

<a href="#" class="ui-btn ui-shadow">cArleone</a>


5-Diğer Özellikler

a-Kenarları yumuşatma

Objenin clasına ui-corner-all vererek kenarları yumuşatabiliriz.

<button class="ui-corner-all"></button>

b-Kilitleme

Butonu kilitleyip tıklanmaz hale getirmek için ,objenin classına ui-state-disabled verebiliriz.

<a href="#" class="ui-btn ui-state-disabled">cArleone</a>

 


Yorum Yapılmamış