Jquery Mobile İconlar

1-İcon Atama

2 şekilde icon atayabiliyoruz.

a-parametre

data-icon=" İcon_ismi "

<button data-icon="plus">cArleone</button>

b-class

class="ui-btn ui-btn-icon-left ui-icon- icon_ismi "

<button class="ui-btn ui-btn-icon-left ui-icon-action">cArleone</button>

2-İcon Pozisyonu

İcon atacığımızda standart olarak soladır.Ama biz pozisyonunu değiştirebiliriz.
left:sol
right:sağ
top:yukarı
bottom:aşağı

a-parametre

data-iconpos=" pozisyon "

<button data-icon="plus" data-iconpos="top">cArleone</button>

b-class

ui-btn-icon- pozisyon 

<button class="ui-btn ui-btn-icon-right ui-icon-action">cArleone</button>

3-İcon Gölge

a-parametre

data-iconshadow="true"

<button data-icon="delete" data-iconshadow="true">cArleone</button>

b-class

ui-shadow

<button class="ui-btn ui-shadow ui-btn-icon-bottom ui-icon-action ">cArleone</button>

4-Diğer Özellikler

a-Metin kaldırma
Objenin classına ui-btn-icon-notext vererek metini kaldırıp sadece iconun gözükmesini sağlayabilirsiniz.

b-Çemberi kaldırma
İconun etrefındaki gri çemberi ui-nodisc-icon atayarak classa,kaldırabiliriz.

c-Kenarları yuvarlama
İconları kenarlarını yuvarlayarak daire haline getirebiliriz iconu.Bunun için classa ui-corner-all atayarak yapabiliriz.


Yorum Yapılmamış