Şifreli Sayfa Yapımı

function sifrelisayfa($kullanici,$sifre) {
	if(empty($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) || empty($_SERVER['PHP_AUTH_PW']) || $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != "$kullanici" || $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] != "$sifre")
	{
		header('WWW-Authenticate: Basic realm="Hata. Lutfen Kullanici adi ve sifrenizi kontrol ederek tekrar giris yapiniz."');
		die(header('HTTP/1.0 401 Unauthorized'));
	}
}

// Sayfa icin giris bilgileriniz
$kullanici = 'php'; 
$sifre = '123';

sifrelisayfa($kullanici,$sifre);

 


Yorum Yapılmamış